Warning: Undefined array key "path" in /data02/virt60861/domeenid/www.piimaklaster.ee/htdocs/wp-content/mu-plugins/vm_wp.php on line 27
» Terviseandmete implantaadi kontseptsiooni väljatöötamine

Terviseandmete implantaadi kontseptsiooni väljatöötamine

Terviseandmete kogumise rakendamine on oluline samm täppispidamise tehnoloogiate arenduses. Veiste terviseandmete põhjal saab teha järeldusi nii looma, karja kui ka kogu piimandussektori kohta (suurandmed). Väga suurt tulevikupotentsiaali omab tekkiv suurandmete süsteem, kus üksikloomade terviseandmete ülekandmine ning automaatne töötlemine võimaldab sisuliselt tekitada veise elektroonilise tervisepassi. Teise faasi rakendustena saab siin välja tuua nii automaatset karja- ja populatsioonipõhist info haldamist kui ka interaktsioone juba eelpool nimetatud erasektori organisatsioonidega kui ametkondadega (e-PRIA; Veterinaarjärelevalve, Jõudluskontroll jt). Sellest tekkiv kokkuhoid ning andmete ühendamisest/vahetamisest tekkivad uued ärivõimalused on kindlasti mõõdetavad miljonite eurodega, rääkimata lahenduse pakkumisest olukorras, kus mõni asi jääb lihtsalt tööjõupuuduses tegemata. Süvenevat tööjõupuuduse leevendamiseks võiks abi pakkuda laiem digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt. Piimaklaster seob selles projektis kokku valdkonna arengusoovid, infotehnoloogia, inseneride ning veterinaaride oskused uue lahenduse väljatöötamiseks.

Innovatsioonitegevuse ülesandeks oli luua:

  • Nahaaluse implantaadi kontseptsioon ja joonised;
  • andmete distantsilt lugemise riistvara ning automaatse mõõtmise tarkvara;
  • katsetada kirurgiliseks sisestuseks sobivate materjalid;
  • katsetada kõik seadmed laboritingimustes ja need optimeerida;
  • välja töötada farmis kasutatavad seadmed, infrastruktuur ja need katsetada.

Projekti käigus planeeritud tegevused on ellu viidud. On loodud:

  • Nahaaluse, distantsilt loetava, automaatse aktiivse temperatuurisensori kontseptsioon koos neid juhtiva tarkvaraga
  • Farmide tugijaamad koos jaama tarkvara (jaam töötab võrgutoitel ning vajadusel ka akutoitel) ja ümbritseva temperatuuri jt tingimuste määramisega
  • Kõik loomkatsesse minevad seadmed läbivad on läbinud taatlemise Metrosert ASis
  • Andmekogu koos selle tarkvaraga loomkatse andmestiku kogumiseks, hoidmiseks ja analüüsimiseks ja kogu loomkatse andmestik koguneb koheselt andmepilve.
  • Lisaks on loodud toote kujunduskontseptsioon, seadme andmete veebileht ning alustatud loomkatsega (eraldi innovatsioonitegevus).

Innovatsioonitegevus viidi ellu Piimaklastri ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS kaheaastase ühistööna.