Warning: Undefined array key "path" in /data02/virt60861/domeenid/www.piimaklaster.ee/htdocs/wp-content/mu-plugins/vm_wp.php on line 27
» SustainIT: piiriülene koostöö sektori digitaliseerimise edendamiseks

SustainIT: piiriülene koostöö sektori digitaliseerimise edendamiseks

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) pakub olulisi võimalusi andmete kogumiseks loomatervise ja loomade heaolu kohta ja sellega senisest jätkusuutlikumate väärtusahelate kujundamisel. Samas on IKT senine rakendamine olnud seotud mitmete probleemidega nagu andmetele ligipääs ja andmete ühildatavus, andmete omandiõigus, IKT oskused, lõppkasutajatele sobivad rakendused ja nende kasutus igapäevases tegevuses

Projekti „SustainIT: IKT potentsiaali vallapäästmine kestlike piima ja veiseliha väärtusahelate heaks“ eesmärk on välja selgitada:

Samuti anda soovitusi mida saaks teha riik digitaliseerimise arengu kiirendamiseks..

Projekti käigus luuakse eluslaborid (ing. kl. Living Labs) neljas osalevas riigis: Eestis, Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Eluslaborite eesmärgiks on väärtusahela erinevate osapoolte – põllumajandustootjate, toiduainetööstuse, veterinaaride, kaubandusettevõtete ja tarbijate, tugiteenuste pakkujate, teadlaste ja poliitikakujundajate, IKT arendajate ja tehnoloogia tarnijate ja innovatsiooni vahendajate – kokku toomine kogemuste vahetamiseks ning üheskoos lahenduste leidmiseks kuidas piima ja veiseliha väärtusahela osalised saaks paremini ära kasutada IKT potentsiaali.
Projekti käigus käsitletakse loomatervise ja loomade heaoluga seotud andmete kogumist ja IKT rakendamist, andmete kättesaadavust ja ühildatavust; tarbijate ja ühiskondlikke vajadusi; IKT-ga seotud ärimudelite innovatsiooni ning IKT integreerimist ettevõtte juhtimisse, ning avaliku sektori rolli IKT innovatsiooni jaoks ökosüsteemi kujundamisel.

Projekti kestuseks on kolm aastat. Konsortsiumi kuuluvad viis partnerit neljast riigist: MTÜ Piimaklaster ja Eesti Maaülikool Eestist, Halmstadi Ülikool Rootsist, Oulu Ülikool Soomest ja Müncheni Tehnikaülikool Saksamaalt. Projekti kogueelarveks on 942 800 EUR, millest Piimaklastri eelarve on 100 000 EUR. Piimaklastri osalust rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu Horisont 2020 raamprogrammi meetme ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD kaasrahastuse abil.

“Digitaliseerimine ja sellega seotud innovatsioonitegevused sektori konkurentsvõime tõstmiseks on üks Piimaklastri põhihuvisid. SustainIT lõimub Piimaklastri käimasolevate digitaliseerimise tegevuskava projektidega nagu veiste terviseandmete automaatse kogumise lahenduse loomine ning mitmepoolse andmevahetuse kasutuslugude kaardistamine ja andmete ühendamine, samuti lihaveiste karjahaldustarkvara beefEST arendusega. Teiste maade teadmisi juurde tuues ning endi omi sinna jagades, suudame rohkem”, ütles MTÜ juht Hardi Tamm.
Kontakt: Anne Põder, anne.poder@piimaklaster.ee