EIP-töörühm

Piimaklaster MTÜ on asutamishetkest alates järginud Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) põhimõteid, neid sisaldab ka ühingu põhikiri. EIP töörühmana registreeriti ennast 2017.a. lõpus.

Piimaklastri juhitava EIP töörühma moodustavad Piimaklaster MTÜ oma liikmetega ning teaduspartnerid TorroSen OÜ, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Maaülikool, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.

Töörühm soovib oma koostöö raames:
• luua lisaväärtust teadusuuringute ja põllumajandustootmise tihedama sidumisega ning innustada olemasolevate innovatsioonimeetmete ulatuslikumat kasutamist;
• soodustada uuenduslike lahenduste kiiremat ja ulatuslikumat praktikasse rakendamist;
• teavitada teadlaskonda põllumajandustootmise jaoks vajalikest teadusuuringutest.

Piimaklaster teeb piiriülest koostööd Soome Oulu Ülikooli juhitava EIP-töörühmaga olles EIP-koostöö juhtpartner. See on esimene kord, kui Euroopa Innovatsioonipartnerluse töörühmad teevad koostööd piiriüleselt.
Koostööprojektid Eesti poolelt on MAVAS, beefEST ja WISECOW ning Soome poolel SMARTFEED, ja GOOD FOR CATTLE .

Euroopa Liidu EIP põhimõtted ja valdkondlikud teemad on leitavad siit (inglise keeles). Euroopa Liidu innovatsioonivõrgustik (EIP-AGRI) on eeltoodu põllumajanduse ja metsanduse alalõik, mis loodud 2012. aastal, et panustada Euroopa 2020 strateegiasse “Tark, jätkusuutlik ja kaasav kasv”. EIP-Agri inglisekeelne veebileht on leitav siit:

Eesti poolse EIP-AGRI teeninduspunkti eest vastutab Põllumajandusuuringute Keskus.